ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ TSOUNAMI ΣΕ..

Δευτερόλεπτα
ΟΥΔΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΕΡΓΕΤΗΘΕΝΤΑ ΑΧΑΡΙΣΤΟ." Τσούχτρα"

Ζωντανή μουσική 24 ώρες.
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Τρίτη 19 Απριλίου 2011 και ώρα 16:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Επιβατών (οδός Λογοθέτη 1)
1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ.
2. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας. Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ.
3. Ορισμός μελών Επιτροπής Φορολογικών Επιλύσεων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
4. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στοιχείων που αφορούν τέλη 0,5% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κλπ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
5. Ορισμός υπαλλήλων του Δήμου για τον έλεγχο ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
6. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 94/2011 απόφασης του ΔΣ, για τη συμμετοχή του Δήμου Θερμαϊκού στη Προγραμματική σύμβαση για την «Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για το έτος 2011». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
7. Καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις των μελών του ΔΣ των ΝΠΔΔ του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
8. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα, για το μήνα Απρίλιο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
9. Εκμίσθωση ακινήτου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
10. Ορισμός εκπροσώπου για συμμετοχή στο Συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
11. Ορισμός εκπροσώπων για συμμετοχή σε επιτροπή Αμπελοοινικών θεμάτων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
12. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης «Πρότυπων επιδεικτικών έργων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) σε υφιστάμενα Δημόσια Κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» στα πλαίσια της ανοικτής πρόσκλησης 1.12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
13. Προγραμματισμός Προσλήψεων έτους 2011, για την κάλυψη αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας
14. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, δίμηνης χρονικής διάρκειας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
15. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και κανονισμού εργασιών του Λιμενικού Γραφείου Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.
16. Έγκριση παράδοσης και παραλαβής του ΝΠΔΔ Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (ΝΟ.ΛΙ.ΤΑ.Θ.)». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.
17. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου-Εξουσιοδότηση Δημάρχου για χορήγηση άδειας εκσκαφής και παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την εγκατάσταση ενός υπαίθριου κατανεμητή ONU τύπου Β΄ και την κατασκευή φρεατίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
18. Τροποποίηση της υπ΄αρ.348/10 ΑΔΣ, που αφορά στην έγκριση παράτασης ισχύος του έργου «Διαμόρφωση Πάρκου Κ.Χ.42 Τ Περαίας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής
19. Έγκριση κοπής δέντρων στην οδό Πολυτεχνείου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μηχανιώνας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
20. Έγκριση παράτασης ισχύος του έργου «Διαμόρφωση Πάρκου Κ. Χ. 42Τ Περαίας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
21. Παραλαβή έργων-μελετών του πρώην Δ. Μηχανιώνας από την ΤΥΔΚ Ν. Θεσσαλονίκης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
22. Άρση αναστολής συνδέσεων με το αποχετευτικό δίκτυο στην οδό Κυζίκου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
23. Ορισμός εκπροσώπων για συμμετοχή σε επιτροπές (εξέτασης προστίμων, εκτίμηση εν ζωή αξίας ζώων κ.λπ.) Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
24. Παραχώρηση κατά χρήση με δικαίωμα ανέγερσης για πέντε (5) έτη στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. του Ο.Τ Γ 215 Επανομής με σκοπό την προσθήκη προκατασκευασμένων αιθουσών και W.C. βαρέως τύπου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
25. Έγκριση της υπ΄αρ.7/2011 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Επανομής, που αφορά στον απολογισμό έτους 2010. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου